Thành lập khu công nghệ thông tin tập trung mới tại Cần Thơ

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 895/QĐ-TTg thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ, là khu công nghệ thông tin tập trung thứ 8 tại Việt Nam.

156

Theo đó, Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ có diện tích 200.219m2, thuộc địa bàn phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ; do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 4 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.

Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ được áp dụng các chính sách ưu đãi quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật. Ngân sách nhà nước (của Trung ương và địa phương) hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ quyết định thành lập tổ chức quản lý và ban hành quy chế hoạt động Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ theo quy định của Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc tinh gọn tổ chức bộ máy, không tăng đầu mối quản lý và phát sinh biên chế. UBND thành phố Cần Thơ phối hợp với các bộ, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quyết định, bảo đảm việc đầu tư xây dựng và quản lý vận hành Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ hiệu quả và đúng quy định.

theo DNSG

Bài trướcDoanh nghiệp sẽ được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa dưới 6.000 euro khi xuất khẩu
Bài tiếp theo3 kịch bản tăng trưởng kinh tế tại TP.HCM