Nếu bạn muốn trở thành tỉ phú, trước tiên hãy bắt đầu suy nghĩ và tư duy như một tỉ phú. Kiếm tiền chỉ là một phần nhỏ của những gì làm cho một người thực sự giàu có. Phần lớn điều đó đến từ tâm lý của một người,...
Lịch sử của Walmart gắn liền với câu chuyện của chính Sam Walton và rất tương lai của nhiều doanh nghiệp cũng sẽ được bắt nguồn từ các nguyên tắc quản trị của “Mr. Sam.” Walmart như chúng ta biết ngày nay đã phát triển từ các mục tiêu của...