Quản trị bằng tình yêu thương Kết quả khảo sát “Nguồn nhân lực hạnh phúc” của Anphabe mới công bố cho thấy, người lao động tại Việt Nam càng ngày càng giảm gắn kết với công ty. Đà giảm gắn kết này diễn ra liên tục trong vòng 5 năm...
Theo các chuyên gia của chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam được khuyến nghị thông qua các giai đoạn phổ biến: giai...
Mọi hoạt động của doanh nghiệp (DN) đều bắt đầu với một ý tưởng và ý tưởng được xem là tài sản trí tuệ thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của DN. Vì thế, không thể đánh giá thấp vai trò của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT)...
Nếu bạn muốn trở thành tỉ phú, trước tiên hãy bắt đầu suy nghĩ và tư duy như một tỉ phú. Kiếm tiền chỉ là một phần nhỏ của những gì làm cho một người thực sự giàu có. Phần lớn điều đó đến từ tâm lý của một người,...
Lịch sử của Walmart gắn liền với câu chuyện của chính Sam Walton và rất tương lai của nhiều doanh nghiệp cũng sẽ được bắt nguồn từ các nguyên tắc quản trị của “Mr. Sam.” Walmart như chúng ta biết ngày nay đã phát triển từ các mục tiêu của...