Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng chuyển đổi số phát triển như vũ bão. Vậy đâu cơ hội và thách thức cho các startup Việt? Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang từng ngày thay đổi cuộc sống. Việc chuyển đổi số đã trở nên...
Đại dịch COVID-19 đang khiến nền kinh tế toàn cầu rơi vào khủng hoảng nặng nề. Nhưng chính đại dịch cũng là cơ hội giúp doanh nghiệp xác định chuyển đổi số là một trong những chiến lược bứt phá. Nhân loại đang được chứng kiến sự phát triển như...