Trợ giúp doanh nghiệp phát triển mạnh, bền vững

204Mô tả ảnh
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị nằm trong chuỗi các hoạt động của Bộ KH&ĐT nhằm đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV.

Thời gian qua, Bộ KH&ĐT đã tổ chức 3 Hội nghị quán triệt triển khai Luật ở khu vực phía Bắc, miền Trung, và phía Nam; đồng thời phối hợp với các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định tại Luật và các Nghị định hướng dẫn tại một số địa phương như TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Hà Nam, Lào Cai, Hà Nội, Thanh Hóa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ…

Tại Hội nghị, Bộ KH&ĐT đã nhận được nhiều phản ánh của các địa phương và doanh nghiệp về những khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai Luật. Trong đó nhiều nội dung liên quan đến nhiệm vụ, nội dung công việc được giao cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tại Luật và các văn bản hướng dẫn.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng cho biết, mục tiêu của Hội nghị quán triệt triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV cấp Trung ương nhằm cập nhật tiến độ kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tại chỉ thị số 15/CT-TTg và đồng thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật, từ đó đề xuất kiến nghị, giải pháp để giúp đẩy mạnh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác triển khai Luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực hiện hỗ trợ phát triển DNNVV.

“Nhằm khắc phục những hạn chế trong nội tại các quy định pháp lý trước đây về hỗ trợ DNNVV, sự ra đời của Luật Hỗ trợ DNNVV đã góp phần quan trọng trong việc cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, các chủ trương tại Nghị quyết Đại hội Đảng và Nhà nước về đảm bảo các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT cũng thông tin, đây là đạo luật đầu tiên của Việt Nam về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Trước đó các luật mang tính chất điều chỉnh về tổ chức, hoạt động. Nói cách khác, nếu như Luật Doanh nghiệp là đạo Luật nhằm ghi nhận, thừa nhận tư cách pháp lý của các doanh nghiệp, là khung pháp lý điều chỉnh vấn đề về thành lập, tổ chức, quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, thì Luật Hỗ trợ DNNVV là đạo luật mang tính nuôi dưỡng, trợ giúp các doanh nghiệp này phát triển mạnh và bền vững.
Nguồn Báo Tiêu Dùng