Thuế thu nhập cá nhân quá… tận thu

45


Số thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng gần 4 lần sau 9 năm, nhưng mức giảm trừ gia cảnh vẫn “đứng im tại chỗ”.

Nguồn Báo Thanh Niên