Tài xế phản đối Trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc

2351


Một số tài xế bất ngờ cho xe dừng tại cabin thu phí của Trạm thu phí An Sương – An Lạc, không chịu mua vé, yêu cầu ‘xả trạm’ với lý do thu quá hạn.

Nguồn Báo Thanh Niên