Sacombank ký kết hợp tác toàn diện với Vietnam Post

146sacombank-ky-ket-voi-vn-post-1501323881064

Việc ký kết hợp tác được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Trong điều khoản ký kết, phía Sacombank sẽ triển khai các dịch vụ tài chính hiện đại cho Vietnam Post như chi lương, thu hộ, dịch vụ ngân hàng điện tử… và cán bộ nhân viên Vietnam Post như thẻ tín dụng, vay vốn, dịch vụ ngân hàng điện tử, hỗ trợ tích lũy, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn…

Bên cạnh đó, Vietnam Post sẽ triển khai các dịch vụ cho Sacombank như: thu hộ, chi hộ cho khách hàng của Sacombank; dịch vụ bưu chính, viễn thông, chuyển phát tài liệu, hàng hóa, vật phẩm; dịch vụ in ấn; dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ; dịch vụ chuyển tiền từ Sacombank và khách hàng nhận tại các điểm giao dịch của Vietnam Post…

Chia sẻ tại buổi ký kết, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank cho rằng, việc hợp tác là một xu hướng tất yếu. Hiện Sacombank đã hợp tác với rất nhiều đối tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, bảo hiểm, y tế, giáo dục, , điện tử… Hy vọng, việc hợp tác sẽ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.
Nguồn Báo Tiêu Dùng