Quy định quản lý phế liệu ngược nhau | Tài chính – Kinh doanh

212

Cụ thể, Thông tư mới quy định doanh nghiệp không phải nộp cho cơ quan hải quan các chứng từ khi làm hồ sơ hải quan như trước đây gồm : Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu, thông báo về lô hàng nhập khẩu, giấy xác nhận ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập do Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc ngân hàng thương mại cấp, giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với lô hàng phế liệu nhập khẩu do các tổ chức được Bộ TN-MT chỉ định cấp.

Tuy nhiên, theo Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp cấp bách trong quản lý phế liệu yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan có nhiệm vụ ngăn chặn từ xa mặt hàng phế liệu nhập khẩu. Cụ thể, cơ quan hải quan phải hướng dẫn các hãng tàu/ đại lý hãng tàu khi khai thông tin e-Manifest trước khi tàu cập cảng phải đầy về chủ hàng tại Việt Nam gồm tên doanh nghiệp, mã số thuế, giấy chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường…

Như vậy trong trường hợp hồ sơ làm thủ tục hải quan để nhập khẩu phế liệu được miễn giảm các loại giấy tờ trên theo 2 thông tư mới thì cơ quan hải quan không có cơ sở để đối chiếu kiểm tra hồ sơ trực tiếp với bảng e-Manifest được.
Nguồn Báo Thanh Niên