‘Phong hàm tướng nhiều nhưng chất lượng đội ngũ tướng lĩnh là điều cần suy nghĩ’

1678


Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) cho rằng, trong thời gian qua, chúng ta thực hiện phong hàm tướng quá nhiều, quá nhanh, nhưng chất lượng đội ngũ tướng lĩnh là điều cần phải suy nghĩ.


Nguồn Báo Thanh Niên