Những tấm lòng vàng | Đời sống

33

Chuyển khoản: Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Trang: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Trinh Thi Ha: 300.000 đồng; Thai Thanh Son: 500.000 đồng; Tran Quoc Thinh: 1.000.000 đồng; Nguyen Duy Minh: 100.000 đồng; Tran Thi Long Phung: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Le Thuy Dung: 1.000.000 đồng; Vu Thi Trinh Nguyen: 200.000 đồng; Ha Van Khanh: 500.000 đồng; Truong Cao Thai: 200.000 đồng; Nguyen Van Mau: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Cam Tu: 250.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi Hong Thu: 200.000 đồng; Ha Bich Mai: 200.000 đồng; Do Thi Ha: 500.000 đồng; Pham Thi Thu Hong (Q.3, TP.HCM): 250.000 đồng; Ngo Hung Anh: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 1.000.000 đồng; Nguyen Huu Tri: 500.000 đồng; Nhu Quynh: 100.000 đồng; Vo Thi Hoa: 500.000 đồng; Ha Thi Hong Duyen: 1.000.000 đồng; Vu Thanh Danh: 2.000.000 đồng; Le Minh Hieu: 200.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 500.008 đồng; Tran Duc Dung: 200.000 đồng; Trang Thu Mai (Q.4, TP.HCM): 500.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Thanh Hoa: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; Pham Duc Hien: 500.000 đồng; Dao Mai Le: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Dung: 500.000 đồng; Nguyen Xuan Cam Chau: 500.000 đồng; Thai Thi Ngoc Mai: 1.000.000 đồng; Tran Duc Hanh Quynh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Loan: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Dat: 600.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.
Nguồn Báo Thanh Niên