Những tấm lòng vàng | Đời sống

43

Chuyển khoản: Huynh Tan Thanh: 2.000.000 đồng; Nguyen Sy Dinh: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 1.000.000 đồng; Hua Thy Duyen: 500.000 đồng; Tran Thi Hong Thu: 300.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Hua Tuan: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Vo Thi Ngoc Anh Tam: 500.000 đồng; Dang Minh – Dang Khoa – Dang Quan: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Dao Manh Lan: 200.000 đồng; Nguyen Chi Thanh: 1.000.000 đồng; Vuong Quoc Phong: 2.000.000 đồng; Tat Minh – Hue Hong (USA): 1.000.000 đồng; Thuy Vy: 200.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Kim Oanh: 300.000 đồng; Nguyen Van Mau: 1.000.000 đồng; Tran Duc Hanh Quynh: 500.000 đồng; Pham Thi Thu Hong (Q.3, TP.HCM): 250.000 đồng; Luu Thi Thu Ha: 300.000 đồng; Nguyen Su: 500.000 đồng; Luong Tien Loi: 500.000 đồng; Le Quoc Toan: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ai Loan: 300.000 đồng; Le Thi Xuan Mai: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Thi Tam (Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; Tran Thien Phuoc: 500.000 đồng; Nguyen Quoc Dat: 300.000 đồng; Nguyen Thi Minh Chau: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hiep: 2.000.000 đồng; Huynh Cong Du: 300.000 đồng; Trinh Quang Tin: 200.000 đồng; Le Hoang Nam: 500.000 đồng; Le Minh Hieu: 250.000 đồng; Nguyen Trung Thai 300.000 đồng; Huynh Thi Yen: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.
Nguồn Báo Thanh Niên