Khi nào sẽ cấm?

21


Chuyện khạc nhổ bừa bãi ngoài đường chẳng đơn giản chỉ là chuyện hành xử thiếu lịch sự, mà giờ đã đến nước đánh nhau chết người.


Nguồn Báo Thanh Niên