Huawei có thực sự bị điêu đứng bởi ARM? | Công nghệ

60

Theo Technobaboy, ARM gần đây đưa ra thông báo đình chỉ hợp tác với Huawei, cắt đứt việc công ty Trung Quốc tiếp cận với các bằng sáng chế cốt lõi của ARM và quyền sở hữu trí tuệ cần thiết trong hoạt động sản xuất chip.

Việc mất kết nối với ARM được cho là ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất smartphone của Huawei. Tuy nhiên, trong báo cáo trên Sina, nó dường như ít ảnh hưởng đến Huawei khi công ty Trung Quốc đã có được giấy phép vĩnh viễn cho kiến trúc ARM8, cho phép công ty phát triển hoàn toàn bộ vi xử lý ARM trong một thời gian dài mà không phụ thuộc vào môi trường bên ngoài.

ARM8 là tập lệnh 32/64-bit của ARM. Các bộ xử lý hiện tại sử dụng thiết kế kiến trúc này gồm Kunpeng 920 và Kirin 980. Điều này có nghĩa là Huawei có thể tiếp tục nghiên cứu, sản xuất và sử dụng bộ xử lý cây nhà lá vườn của họ bất kể việc đã bị mất hợp tác với ARM.
Nguồn Báo Thanh Niên