Hãng nhỏ ở Thái Lan cũng đón lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ – Trung

133


Trong khi chiến tranh thương mại làm thiệt hại nhiều doanh nghiệp có tiếp xúc với Trung Quốc, một nhà sản xuất theo hợp đồng nhỏ ở Thái Lan ăn nên làm ra vì nhiều hãng điện tử Mỹ tìm cách tránh thuế quan.


Nguồn Báo Thanh Niên