Google ra mắt Cloud Code giúp phát triển ứng dụng trên đám mây

37


Google vừa ra mắt một bộ plug-in cho các môi trường phát triển phổ biến như IntelliJ và Visual Studio Code, nhằm giúp các nhà lập trình xây dựng ứng dụng gốc trên đám mây dễ dàng hơn.

Nguồn Báo Thanh Niên