Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất

117


Chiều ngày 6.12, HĐND tỉnh Cà Mau công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 28 chức danh do HĐND tỉnh bầu và phê chuẩn.


Nguồn Báo Thanh Niên