Độc đáo dòng tranh dân gian dùng để đốt | Phóng sự

48

Tranh dân gian làng Sình, Phú Mậu, Phú Vang, Huế có điểm giống với tranh Đông Hồ ở Bắc Ninh là đều làm bằng chất liệu giấy dó hoặc giấy dó quét điệp và sử dụng kỹ thuật in mộc bản. Tuy nhiên nếu tranh Đông Hồ thiên về trang trí thì tranh làng Sình lại chủ yếu phục vụ tín ngưỡng thờ cúng. Tâm huyết với nghề của tổ tiên ông Kỳ Hữu Phước đã theo đuổi sự nghiệp duy trì và phục hưng lại làng tranh cả một đời.
Nguồn Báo Thanh Niên