Cập nhật giá heo hơi hôm nay (14/5) tại các địa phương trọng điểm trên cả nước, nhìn chung giá heo cả 3 miền đều giảm so với phiên giao dịch hôm qua. Giá heo hơi hôm nay (14/5) tại miền Bắc ít biến động Theo khảo sát, giá heo...
Cập nhật giá heo hơi hôm nay (13/5) tại các địa phương trọng điểm trên cả nước, nhìn chung giá heo cả 3 miền đều không có biến động so với phiên giao dịch hôm qua. Giá heo hơi hôm nay (13/5) tại miền Bắc Theo khảo sát, giá heo...
Cập nhật giá heo hơi hôm nay (12/5) tại các địa phương trọng điểm trên cả nước, nhìn chung giá heo cả 3 miền đều không có biến động so với phiên giao dịch hôm qua. Giá heo hơi hôm nay (12/5) tại miền Bắc Theo khảo sát, giá heo...
Thị trường giá nông sản hôm nay (11/5), giá cà phê tăng 400 đồng/kg, trong khi giá tiêu tiếp tục không có biến động so với phiên giao dịch hôm qua. Giá cà phê hôm nay (11/5) tăng 400 đồng/kg Sau phiên tăng mạnh ngày hôm qua, giá cà phê hôm nay...
Cập nhật giá heo hơi hôm nay (11/5) tại các địa phương trọng điểm trên cả nước, giá heo miền Bắc giảm nhẹ, giá heo miền Trung và miền Nam giảm mạnh 1.000-3.000 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua. Giá heo hơi hôm nay (11/5) tại miền...
Thị trường giá nông sản hôm nay (10/5), giá cà phê tăng mạnh 1.100-1.200 đồng/kg, trong khi giá tiêu không có biến động so với phiên giao dịch hôm qua.  Giá cà phê hôm nay (10/5) tăng mạnh Theo khảo sát, sau nhiều ngày giảm liên tiếp, giá cà phê...
Cập nhật giá heo hơi hôm nay (10/5) tại các địa phương trọng điểm trên cả nước, nhìn chung giá heo cả 3 miền hôm nay tiếp tục giảm so với phiên giao dịch hôm qua. Giá heo hơi hôm nay (10/5) tại miền Bắc giảm nhẹ Theo khảo sát,...
Cập nhật giá heo hơi hôm nay (9/5) tại các địa phương trọng điểm trên cả nước, nhìn chung giá heo cả 3 miền hôm nay tiếp tục giảm so với phiên giao dịch hôm qua. Giá heo hơi hôm nay (9/5) tại miền Bắc giảm 1.000-2.000 đồng/kg Tại miền...
Cập nhật giá heo hơi hôm nay (7/5) tại các địa phương trọng điểm trên cả nước, nhìn chung giá heo cả 3 miền hôm nay đều giảm so với phiên giao dịch hôm qua. Giá heo hơi hôm nay (7/5) tại miền Bắc giảm 1.000-2.000 đồng/kg Theo khảo sát,...
 Ảnh minh họa Chị Nguyễn Thị Hà bán hoa quả tại chợ Thành Công cho biết, thông thường cuối tháng 5 mới bắt đầu vào chính vụ thu hoạch vải thiều, vải có trên thị trường hiện nay là vải sớm, do đầu mùa nên...